Yr anrhegion gorau y gallwch chi eu rhoi i'ch yng nghyfraith

  • Rhannu Hwn
Evelyn Carpenter

Yn ogystal â’r cofroddion a’r rhubanau priodas y byddant yn eu rhoi pan fyddant yn priodi, mae hefyd yn gyffredin i roi anrheg i’w teulu a’u ffrindiau agosaf, naill ai fel cwpl neu’n unigol. .

Yn eu plith yr yng nghyfraith, a fydd yn sicr o'u cynorthwyo gyda'r addurniadau ar gyfer y briodas neu i ddewis yr ymadroddion cariad i'w hymgorffori yn y partïon, ymhlith pethau eraill y byddant yn hapus i gydweithio ynddynt. Onid ydych wedi eich argyhoeddi gan unrhyw syniad? Os ydych chi'n dal i fethu meddwl beth i'w roi fel anrheg, adolygwch yr awgrymiadau canlynol am ysbrydoliaeth.

1. Gem

Byddant yn iawn os yw'n well ganddynt em cain i'w rhoi i'w yng-nghyfraith, yn ddelfrydol os yw wedi'i hysgythru gyda'r dyddiad y briodas neu ymadrodd hyfryd o gariad, yn dibynnu ar y diwrnod a'r cyd-destun y mae'n cael ei draddodi. Gall fod yn medal neu freichledau caethweision cyfatebol ar gyfer y ddau. Neu, gadwyn adnabod gain iddi ac oriawr unigryw iddo. Cymerwch i ystyriaeth, ie, eu hoedran wrth ddewis arddull y gem.

2. Albwm lluniau

Néstor Aguilera Narváez

Gan fod eich yng-nghyfraith yn sicr yn dod o genhedlaeth y rhai y mae'n well ganddynt ffotograffiaeth analog , bydd albwm lluniau yn wych anrheg i'w cyffroi. Casglwch amrywiol ddelweddau rydych chi wedi'u rhannu yn yr amser rydych chi wedi bod yn “yng-nghyfraith” a hefyd gadewch ddalennau gwag ar gyfer rhai newyddpenodau o hanes eich teulu. Bydd y syniad hwn yn gweithio yn enwedig os oes gennych chi berthynas agos â'ch yng nghyfraith neu os na fyddwch chi'n dod o hyd i lawer o gardiau post i'w cynnwys yn yr albwm.

3. Gwahoddiad

Yn dibynnu ar chwaeth eich teulu yng nghyfraith, gallwch eu synnu gyda thocynnau i sba dydd, gwahoddiadau i ginio mewn bwyty newydd, tocynnau i berfformiad theatr , neu docynnau i sioe tango, ymhlith syniadau eraill. Bydd dewis panorama a ddyluniwyd yn arbennig ar eu cyfer yn ffordd wych o fynegi pa mor bwysig ydyn nhw. Ac os ydynt wedi cydweithio i drefnu'r briodas, naill ai trwy fynd gyda hwy i'r ffitiadau gwisgoedd neu brynu'r deisen briodas, yn fwy nag erioed maent yn haeddu anrheg.

4. Gwrthrych ar gyfer y cartref

Gallwch hefyd roi addurn cain iddynt ar gyfer eich cartref , boed yn fâs gwydr wedi'i dorri, paentiad, planhigyn, hynafol neu ffigwr crefyddol os ydyn nhw'n gredinwyr. Cofiwch na fydd gwrthrych ar gyfer y cartref byth yn ddiangen.

5. Diodydd

> Anrheg arall na all fethu yw diod gyda chyflwyniad braf, naill ai boncyff pren neu focs metel. Bydd yn dibynnu ar flas eich teulu yng nghyfraith, er y bydd croeso bob amser i winoedd wrth gefn, whisgi neu, os yw'n well ganddynt rywbeth meddalach, gwirod hufen blasus. Nawr, os ydych chi am roi cyffyrddiad personol i'chanrheg, gallant hefyd bersonoli label y botel gydag ymadrodd byr o gariad neu ddarlun sy'n arwyddocaol.

Os byddwch yn cyfnewid modrwyau priodas eleni, dechreuwch feddwl am y manylion yn gynnar, boed hynny sydd yn addurno eu sbectol briodas, y cofnodion ac, wrth gwrs, yn yr anrhegion hynny y byddant yn synnu eu hanwyliaid gyda nhw.

Rydym yn eich helpu i ddod o hyd i'r manylion delfrydol ar gyfer eich priodas Cais am wybodaeth a phrisiau Cofroddion gan gwmnïau cyfagos Gofyn am brisiau yn awr

Evelyn Carpenter yw awdur y llyfr sy'n gwerthu orau, Y cyfan sydd ei angen arnoch ar gyfer eich priodas. Arweinlyfr Priodas. Mae hi wedi bod yn briod ers dros 25 mlynedd ac wedi helpu cyplau dirifedi i adeiladu priodasau llwyddiannus. Mae Evelyn yn siaradwr ac arbenigwr perthynas y mae galw mawr amdano, ac mae wedi cael sylw mewn amrywiol gyfryngau gan gynnwys Fox News, Huffington Post, a mwy.