Y caneuon rhamantus gorau o Chile i ddawnsio mewn priodas

 • Rhannu Hwn
Evelyn Carpenter

Priodas

Mae caneuon rhamantus wedi eu hysgrifennu ers dechrau amser ac wedi helpu miliynau o barau i fynegi eu teimladau a dathlu cariad. Mae artistiaid Chile yn arbenigwyr o ran cariad ym mhob rhythm, felly rydym yn dewis y caneuon rhamantus gorau o Chile na ellir eu colli o'ch rhestr chwarae priodas .

90's - 2000

<0Digwyddiadau Torres de Paine

Os cawsoch eich geni rhwng yr 80au a'r 90au, mae'r caneuon Chile hyn yn rhan o drac sain eich ieuenctid a'ch plentyndod. Dyma'r emynau a ganasant ym mhartïon 15 o'u cyd-ddisgyblion, sy'n sôn am gariad ac efallai fwy nag unwaith y bu iddynt gysegru. Perffaith ar gyfer y parti, ond mae yna hefyd rai caneuon rhamantus a all eich ysbrydoli i ddawnsio yn lle'r waltz, ar gyfer mynediad y briodferch neu i osod naws y llwncdestun.

 • 1. Rwy'n dy garu gymaint - Javiera & Yr Amhosib
 • 2. Cariad treisgar - Y Tri
 • 3. Strôc lwc - Luis Jara
 • 4. Mewn cariad â chi - Glup!
 • 5. Heb ddeffroad - Kudai
 • 6. Chi a fi - Supernova
 • 7. Disgwyl Dim - Nicole
 • 8. Carcharorion y Croen - Y Gyfraith
 • 9. Mataz - Lucybell
 • 10. Rydych chi'n dal i hongian o gwmpas - La Rue Morgue
 • 11. Cariad Melys - Godwana
 • 12. Clwyf -Supernova
 • 13. Gwanwyn damn - Javiera Parra, Yr Amhosib
 • 14. Fy ffrind - Y Carcharorion
 • 15. Pan fyddaf yn anadlu yn eich ceg - Lucybell

Dawnswyr

Emanuel Fernandoy

Pa gerddoriaeth y dylid ei rhoi ymlaen priodas? Ni all Cumbia fod ar goll! Nid oes gan gariad unrhyw rythm ac os oes rhywun sy'n gwybod sut i ddatgan cariad anfeidrol i rythm cumbia, cerddorion Chile ydyw. O'r pachanga mwyaf traddodiadol i ganeuon reggaeton diweddaraf Chile, dylai cariad fod yn bresennol ar restr chwarae'r briodas gyda'r caneuon hyn.

 • 16. Gwnewch o yn ystod y dydd - Moesol Gwrthdynnol <10
 • 17. Carcharor - Villa Cariño
 • 18. Cariad ydyw - Y Nos
 • 19. I fel popeth amdanoch chi - Calan Gaeaf
 • 20. Sut i roi'r gorau i garu chi - Los Charros de Lumaco
 • 21. Rydych chi'n gadael - Américo
 • 22. Rwy'n dy golli di - Y Vásquez
 • 23. A beth ddigwyddodd? - Gwlad yr Iorddonen
 • 24. Y Therapi - Sistersiaid Ifanc
 • 25 . Cwpl o weithiau - Pailita, El Casti
 • 26. Paid â chwympo mewn cariad a fi - Paloma Mami
 • 27. Dwi eisiau i'ch gweld - Peidiwch ( Polimá Westcoast a Sistersiaid Ifanc
 • 28. Cerddwn law yn llaw - Pailita, Young Sisters
 • 29. I Rwy'n mynd gyda chi - Standly, Polimá Westcoast
 • 30. Cariad yr haf - Gianluca, Tywysoges Alba

Pop

KunzaSioeau

Pa gerddoriaeth ramantus alla i ei chysegru i fy nghariad? Mae gan gantorion presennol Chile lawer o ganeuon rhamantus i'w cyflwyno sy'n berffaith i greu moment arbennig yn ystod y seremoni a'r parti priodas priodas neu i setio lleoliad y cynnig priodas.

 • 31. Lwcus - Francisca Valenzuela
 • 32. Blodau - Gepe<10
 • 33. Nid wyf yn gofyn i ti am y lleuad - Javiera Mena
 • 34. Cariad llwyr - Mon Laferte
 • 35 . Tatŵ - Alex Anwandter
 • 36. Tuag at y gwaelod - Blonde
 • 37. Dydych chi ddim eisiau fy ngharu i bellach - Tywysoges Alba
 • 38. Luna - Cami
 • 39. Breuddwydio am ddau - Denise Rosenthal, Camilo Zicavo
 • 40. Fel y bo'r angen - Francisca Valenzuela

Clasuron Rhamantaidd

Casona Calicanto

Mae cantorion Rhamantaidd o Chile yn awduron emynau serch sy'n rhychwantu cenedlaethau. Os ydych chi'n pendroni " pa gerddoriaeth i'w chysegru i gariad eich bywyd?" Mae'r caneuon hyn yn berffaith i gyflawni'ch nod a'i ychwanegu at y rhestr o ganeuon rhamantus ar gyfer eich priodas.

 • 41. Mae'n arogli fel perygl - Myriam Hernández
 • 42. Mae gen i gariad - Pablo Herrera
 • 43. Dw i'n meddwl ynot ti - Keko Yunge
 • 44. Ers i mi dy weld di - Natalino
 • 45. Dw i eisiau - Andrés de León
 • 46. Ni fydd dim ar ôl - Y Gymdeithas
 • 47. Fel yr hoffwn ddweud wrthych -Los Ángeles Negros

Dilynwch y rhestr chwarae hon o ganeuon Chile ar Spotify fel y gallwch chi fwynhau yn ystod eich priodas neu yn eich dydd i ddydd. Darganfyddwch y rhestri chwarae eraill sydd ar gael rydyn ni wedi'u creu ar gyfer pob eiliad, fel y 50 o ganeuon roc gorau ar gyfer priodasau, 25 cân ar gyfer mynediad y briodferch a llawer mwy!

Dal heb gerddorion a DJs ar gyfer eich priodas? Gofyn am wybodaeth a phrisiau Cerddoriaeth gan gwmnïau cyfagos Cais am wybodaeth

Evelyn Carpenter yw awdur y llyfr sy'n gwerthu orau, Y cyfan sydd ei angen arnoch ar gyfer eich priodas. Arweinlyfr Priodas. Mae hi wedi bod yn briod ers dros 25 mlynedd ac wedi helpu cyplau dirifedi i adeiladu priodasau llwyddiannus. Mae Evelyn yn siaradwr ac arbenigwr perthynas y mae galw mawr amdano, ac mae wedi cael sylw mewn amrywiol gyfryngau gan gynnwys Fox News, Huffington Post, a mwy.