Y 5 syniad gorau i ddathlu'r Flwyddyn Newydd fel cwpl

 • Rhannu Hwn
Evelyn Carpenter

Ffotograffiaeth Felipe Muñoz

Os byddwch chi'n priodi yn 2022 a bydd y Flwyddyn Newydd yn eich dal chi yng nghanol y paratoadau, hyd yn oed mwy o resymau i ddathlu. Ac wrth drefnu'r briodas ddiogel yn llawn, mae angen stop arnynt i ymlacio a chael amser da. Dal ddim yn gwybod beth i'w wneud i ffarwelio â'r flwyddyn? Edrychwch ar y syniadau hyn ar gyfer cyplau o bob arddull.

  1. Home Alone

  Er efallai nad yw'n ymddangos fel hyn ar yr olwg gyntaf, os ydych chi'n caru golygfeydd heddychlon, ni fyddwch chi'n dod o hyd i un gwell nag aros gartref yn unig am y Flwyddyn Newydd. Yno, byddant yn gallu mwynhau cinio rhamantus heb unrhyw wrthdyniadau ac, gyda llaw, byddant yn arbed y gost o archebu lle neu brynu tocynnau ar gyfer digwyddiad enfawr. Wrth gwrs, datgysylltwch gymaint â phosibl o'ch ffonau symudol a manteisiwch ar y foment hon i siarad a chwerthin. Ni fydd angen unrhyw beth arall arnoch.

  Ffotograffydd VM

  2. Mewn gwesty neu gasino

  I'r gwrthwyneb, os yw'n well gennych rywbeth mwy hudolus a bombastig, mewn gwestai neu gasinos gamblo fe welwch nifer o gynigion i ddathlu'r Flwyddyn Newydd. Yn dibynnu ar yr hyn y maent yn chwilio amdano ac yn ôl eu cyllideb, gallant ddewis rhwng swper neu becyn cyflawn gyda llety .

  Ffotograffiaeth David R. Lobo

  3. O dan y sêr

  Ar y llaw arall, os yw'n well gennych ddianc o'r prysurdeb, edrychwch am faes gwersylla ar gyrion y ddinas fawr . Yno y byddant yn gallu aros am hanner nos ynghyd atân gwersyll, yng nghanol natur ac o dan fantell serennog. Ni chewch ddim byd mwy rhamantus, hudolus ac ysbrydol na mynedfa fel hon.

  Sebastián Valdivia

  4. Ar y stryd

  Heb gynllunio nac amheuon, ffordd arall o ddechrau 2022 yw rhannu gyda mwy o bobl ar y stryd. Boed yn wylio’r tân gwyllt neu’n dawnsio i gerddorfa fyw , mae ergydion gonest yn aml yn troi allan i fod y gorau, cofiwch fod yn ofalus oherwydd cyfyngiadau pandemig.

  5. Ar y môr

  Yn olaf, cynnig y byddant yn gallu cael mynediad iddo yw treulio'r Flwyddyn Newydd ar fwrdd cwch wedi'i addurno ar gyfer yr achlysur. Felly, o leoliad yng nghanol y bae, bydd ganddynt olygfa freintiedig i fwynhau'r sioe tân gwyllt. Mae’n cyfateb i wasanaeth a fydd hefyd yn eu derbyn gyda thost hanner nos, byrbrydau, cerddoriaeth a chotillion, gydag arhosiad yn y bae a fydd yn para tua awr. Os ydych chi'n hoff o'r môr, bydd y dewis arall hwn yn berffaith i ddechrau'r dathliadau.

  Er bod opsiwn bob amser o rannu gyda theulu neu ffrindiau, mae hefyd yn syniad da treulio'r Flwyddyn Newydd fel cwpl. Bydd yn foment y byddant yn ei thrysori'n fawr iawn wrth i'r blynyddoedd fynd heibio.

  Evelyn Carpenter yw awdur y llyfr sy'n gwerthu orau, Y cyfan sydd ei angen arnoch ar gyfer eich priodas. Arweinlyfr Priodas. Mae hi wedi bod yn briod ers dros 25 mlynedd ac wedi helpu cyplau dirifedi i adeiladu priodasau llwyddiannus. Mae Evelyn yn siaradwr ac arbenigwr perthynas y mae galw mawr amdano, ac mae wedi cael sylw mewn amrywiol gyfryngau gan gynnwys Fox News, Huffington Post, a mwy.