Syniadau ar gyfer prynu ffrog briodas ar-lein

  • Rhannu Hwn
Evelyn Carpenter

Blodau Milan

Mae'r amser wedi dod i benderfynu ble i brynu'ch ffrog briodas. Nid yw'r penderfyniad bob amser yn hawdd ac os yw'n ymwneud â gostwng costau, mae'r demtasiwn i'w brynu ar-lein bob amser yno. Dyna pryd mae amheuon yn codi: beth os na fydd yn cyrraedd mewn pryd? Beth os nad fy maint i ydyw? Oherwydd yn wahanol i elfennau eraill o'r edrychiad, fel steiliau gwallt priodas neu golur, y ffrog yw'r mwyaf gweladwy ac, felly, ni ellir gwneud camgymeriadau.

Ond peidiwch â phoeni, er gwaethaf y ffaith bod llawer yn ceisio argyhoeddi. chi i brynu eich ffrog mewn ffordd gonfensiynol, yma fe welwch resymau da i'w gael ar-lein heb gymryd risgiau. Y peth pwysig yw gwneud eich ymchwil i wneud yn siŵr eich bod yn dewis y ffrog honno a fydd yn eich llenwi ag ymadroddion caru ac a fydd yn gwneud ichi deimlo'n ddiogel iawn. Rhowch sylw i'r awgrymiadau canlynol.

1. Gwnewch hynny gydag amser

Javier Alonso

Os penderfynwch brynu eich ffrog ar-lein, rydych yn ei wneud sawl mis ymlaen llaw . Mae'r rhan fwyaf o siopau ar-lein yn nodi'r amser y bydd y cludo yn ei gymryd, fodd bynnag, mae'n rhaid i chi bob amser ystyried y cymhlethdodau a allai godi, er enghraifft, gyda mynediad tollau, a all mewn rhai achosion hefyd olygu cost ychwanegol.<2

2. Chwiliwch am siop y gellir ymddiried ynddi

María Altamirano Novias

Os ydych wedi prynu o'r blaen mewn siop ar-lein ac nad ydych wedi caelbroblem, yna troi at yr un un neu efallai, i un y mae ffrind wedi ei argymell i chi . Peidiwch â dewis siop anhysbys, hyd yn oed os oeddech chi'n caru un o'u ffrogiau priodas les neu wedi cwympo mewn cariad â'r dyluniad ffrog briodas heb gefn sy'n ymddangos yn un o'u lluniau.

3. Darllenwch sylwadau a sgôr y cynnyrch

Tapo

Mae gan rai siopau ar-lein yr opsiwn i adolygu sylwadau ar eu holl gynhyrchion, lle gall prynwyr wneud sylwadau a chymhwyso ei ansawdd. Os yw hynny'n wir, cymerwch amser i'w darllen gan mae'n ffordd dda iawn o wybod a yw'r ffrog rydych chi'n mynd i'w phrynu yn werth mewn gwirionedd. Weithiau gall lluniau fod yn gamarweiniol a gall y ffrogiau priodas hipi chic hynny sy'n edrych mor giwt droi allan i fod yn hollol groes ar ôl iddynt gyrraedd eich cartref.

4. Gwiriwch y mesuriadau

Nano Foncillas

Un o anfanteision prynu dillad ar-lein yw nad oes gennych gyfle i roi cynnig arnynt. Yn ffodus, mae gan y rhan fwyaf o'r siopau ar-lein fanylion mesuriadau eu dillad , felly mae'n haws gwneud yn siŵr y bydd yn ôl eich maint. Y fantais sydd gan lawer o siopau ar-lein yw bod opsiynau ar gyfer pob math o gorff , felly os ydych yn chwilio am ffrogiau priodas mewn meintiau mawr, ni ddylech gael unrhyw broblemau.

Un darn o gyngor yw hynny, beth bynnag chiadeiladu, mae'n well gan bob amser faint mwy nag un llai . Mae gan sawl siop ffrogiau Tsieineaidd sy'n llai yn gyffredinol, ac am y rheswm hwn mae'n well bod yn ddiogel. Yn olaf, os yw ychydig yn fawr arnoch chi, gallwch ei addasu gyda gwniadwraig , rhywbeth a fyddai'n amhosibl ei wneud os yw'r ffrog yn rhy dynn arnoch chi.

5. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio'r gost cludo

Tapo

Manylion pwysig yw cost cludo neu gludo. Mae yna siopau ar-lein sydd â llongau am ddim ar ôl pris penodol , ond mae yna rai eraill nad ydyn nhw ac weithiau nid yw'n gyfleus, oherwydd gall pris pryniant ddyblu hyd yn oed. Edrychwch yn ofalus unwaith y byddwch yn gwneud y taliad , oherwydd os mai'ch amcan yw cynilo, gall hyd yn oed gostio llai na'r hyn a gynlluniwyd gennych.

Yn dilyn yr awgrymiadau hyn, prynwch Eich Bydd gwisg briodas arddull tywysoges neu unrhyw doriad arall yn llwyddiant a byddwch yn disgleirio, hyd yn oed cyn cyfnewid modrwyau priodas gyda'ch darpar ŵr. Pob lwc!

Rydyn ni'n eich helpu chi i ddod o hyd i ffrog eich breuddwydion Gofynnwch am wybodaeth a phrisiau ffrogiau ac ategolion gan gwmnïau cyfagos Gofynnwch am wybodaeth

Evelyn Carpenter yw awdur y llyfr sy'n gwerthu orau, Y cyfan sydd ei angen arnoch ar gyfer eich priodas. Arweinlyfr Priodas. Mae hi wedi bod yn briod ers dros 25 mlynedd ac wedi helpu cyplau dirifedi i adeiladu priodasau llwyddiannus. Mae Evelyn yn siaradwr ac arbenigwr perthynas y mae galw mawr amdano, ac mae wedi cael sylw mewn amrywiol gyfryngau gan gynnwys Fox News, Huffington Post, a mwy.