Manylion y ffrog briodas sy'n ei gwneud yn arbennig

  • Rhannu Hwn
Evelyn Carpenter

Yn union fel y gallwch chi roi stamp arbennig ar eich addurn priodas trwy gael eich ysbrydoli gan thema neu ymgorffori ymadroddion serch o'ch hoff ganeuon, gallwch chi wneud yr un peth wrth ddewis eich ffrog briodas ar gyfer y diwrnod mawr.

A’r tu hwnt i’r steil sydd orau gennych chi, yn y diwedd y manylion fydd yn gwneud y gwahaniaeth a thrawsnewid eich ffrog yn un arbennig iawn.

Neckline Bardot

> A elwir hefyd yn wisgodd oddi ar yr ysgwydd, mae'n gynnig synhwyraidd gain a fydd yn rhoii'ch gwisg 6>cyffyrddiad anorchfygol o ffresni. Mae'n cyfateb i wisgodd ffasiynol y tymor hwn, sy'n cyfuno'n dda â'r gwahanol arddulliau o ffrogiau priodas. Yn ogystal, mae'n berffaith gwisgo clustdlysau hardd i gyd-fynd â up-do. Argymhellir, wrth gwrs, ei wisgo heb fwclis.

Agor yn ôl

Morilee

Ffrogiau priodas heb gefn, gyda gorffeniad siâp V cyfareddol, sefyll allan am fod yn arbennig o fflyrtio, rhamantus a benywaidd . Yn ogystal, mae'r cefn heb ei orchuddio yn llwyddo i steilio ffigwr y fenyw hyd yn oed yn fwy, tra'n rhoi ceinder iddo, gan ddod yn un o'r manylion y mae galw mwyaf amdanynt gan wragedd y dyfodol.

Llewys dramatig

Os ydych chi eisiau i'ch ffrog sefyll allan o'r gweddill , yna ewch am lewys dramatig.y gellir ei gromennog, math o ystlumod, wedi'i ffaglu, gyda ruffles, arddull esgob neu ganoloesol, ymhlith opsiynau eraill. Pa un bynnag y byddwch chi'n penderfynu arno, heb os nac oni bai, byddwch chi'n ychwanegu cyffyrddiad arbennig iawn i'ch ffrog briodas.

Haenau

Gall haen fod y Manylion diffiniol fel eich bod yn penderfynu ar un ffrog ac nid un arall. A dyma fod yr affeithiwr hwn, mor ddifrifol ag y mae'n amlbwrpas, wedi llwyddo'n feistrolgar i ddisodli'r gorchudd traddodiadol a hyd yn oed y cynffonau. Fe welwch haenau arddull bolero hir a byr, wedi'u hysbrydoli gan Greco-Rufeinig, gyda brodwaith edau arian, gyda les, anghymesur, wedi'i fotwmio o dan yr ên, yn dryloyw a phatrwm, ymhlith llawer mwy.

Gwregysau gemwaith

Mewn ffrogiau syml, minimalaidd heb addurniadau gwych, bydd gwregys gemwaith yn dod yn affeithiwr hanfodol, gan allu ailddyfeisio a steilio unrhyw edrychiad . Er eu bod yn dod mewn gwahanol feintiau a fersiynau, mae'r duedd yn gogwyddo tuag at wregysau tenau wedi'u brodio ag edau arian a appliqués mewn gemau, perlau a chrisialau.

Gêm o dryloywon

<0

P'un ai ar y llewys, y wisgodd neu'r cefn, mae'r tryloywderau yn ychwanegu cyffyrddiad cain o synhwyro i'r briodferch, waeth beth fo'r toriad neu arddull y dyluniad fel y cyfryw . Felly, os ydych chi eisiau troi pennau gyda'ch gwisg ar eich diwrnod mawr,gall set o dryloywderau mewn lleoliad strategol fod yn allweddol i effaith.

Miss Paris

Mae ffrog brint gyda motiffau blodeuog yn ddelfrydol ar gyfer priodferched sydd yn meiddio gwneud rhywbeth gwahanol ac sydd wedi ymrwymo i ailddyfeisio. Mae'n arddull gwanwyn iawn ac mae hefyd yn caniatáu ichi gyfuno lliwiau, p'un a ydynt yn un tôn neu'n cymysgu sawl un ar yr un pryd. Mae ffrogiau priodas arddull tywysoges yn edrych yn arbennig o giwt gan ymgorffori print.

Effaith tatŵ

Mae'r effaith les neu datŵ tatŵ yn gymysgedd rhwng rhwyll rhith, blodau 3D a brodwaith, yn y fath fodd ag yr ymddengys fod y darluniau wedi eu tatwio ar groen y briodferch.Y ddau ar y neckline, ar y cefn neu ar y breichiau, y mae y manylyn hwn yn un o'r rhai mwyaf chwennych a Nid am ddim y mae wedi aros ar frig y tueddiadau priodasol cyhyd. Os byddwch chi'n betio ar siwt ag effaith tatŵ, byddwch chi'n ennill ceinder a cnawdolrwydd.

Lazos

Os dewiswch ffrog briodas syml, efallai mai tei yw'r manylion yr ydych yn chwilio amdanynt i wneud gwahaniaeth. Fe welwch bopeth o fwâu anferth sy'n ehangu troellog dros ffigwr y briodferch, i bwâu bach sy'n ychwanegu cyffyrddiad benywaidd i unrhyw greadigaeth. Os byddwch chi'n gwisgo neckline cwch neu strapless, gwaywffon fydd eich goraucynghreiriad. Byddwch yn ofalus, gall fod yn flaen, cefn neu ochr; ar uchder y cluniau, ar y waist ac ar y neckline a, hefyd, mewn gwahanol arlliwiau: gwyn, noethlymun neu liw byrlymus fel coch neu borffor a hyd yn oed du.

Ydych chi'n gwybod yn barod pa fanylion na all fod ar goll yn eich gwedd priodas? Fe welwch bob un o'r uchod yng nghatalogau gwisg briodas 2019, yn gymysg â'i gilydd, ac yn unig. Adolygwch, cymerwch ysbrydoliaeth a pharatowch i effeithio ar osgo modrwy eich priodas. Syrthio mewn cariad â'ch ffrog gant y cant!

Dal heb "Y" ffrog? Gofynnwch am wybodaeth a phrisiau ffrogiau ac ategolion gan gwmnïau cyfagos Gwiriwch y prisiau

Evelyn Carpenter yw awdur y llyfr sy'n gwerthu orau, Y cyfan sydd ei angen arnoch ar gyfer eich priodas. Arweinlyfr Priodas. Mae hi wedi bod yn briod ers dros 25 mlynedd ac wedi helpu cyplau dirifedi i adeiladu priodasau llwyddiannus. Mae Evelyn yn siaradwr ac arbenigwr perthynas y mae galw mawr amdano, ac mae wedi cael sylw mewn amrywiol gyfryngau gan gynnwys Fox News, Huffington Post, a mwy.