Fideo caneuon gorau ar gyfer priodas

 • Rhannu Hwn
Evelyn Carpenter

Francisco Valencia

Chwilio am ysbrydoliaeth cân ar gyfer eich fideo priodas? Nid nhw yw'r unig rai! Mae pob eiliad o'r diwrnod hwnnw yn arbennig a rhaid ei osod i gerddoriaeth yn unol â hynny. Dyma rai syniadau ar gyfer prif eiliadau'r seremoni a'r parti.

  Y dechrau: cyflwyno'r prif gymeriadau

  Jonathan López Reyes

  Yn ddiweddar mae'n ffasiynol iawn i'r briodferch a'r priodfab wneud sesiynau lluniau ar eu pennau eu hunain, i ffwrdd o'r gwesteion a'r parti. Gallai hwn fod yn amser perffaith i gyflwyno sêr y digwyddiad gyda cân ramantus sy'n adrodd eu hanes.

  • 1. Perffaith - Ed Sheeran
  • 2. Siwgr - Marŵn 5
  • 3. Fel yr ydych chi - Bruno Mars
  • 4. Yn fy mywyd - Y Beatles
  • 5. Eich môr-leidr yw fi - Gepe

  Dyfodiad y briodferch

  Ambientegrafico

  Un o eiliadau mwyaf disgwyliedig diwrnod y briodas yw dyfodiad y briodferch. Nid oes ots a yw mewn seremoni sifil neu os ydych am fynd i mewn i eglwys fawr, ond mae'r foment hon yn cynhyrchu disgwyliadau a llawer o emosiynau. Gwedd y priodfab pan mae'n ei gweld yn cyrraedd, wyneb ei rhieni neu berthnasau pan maen nhw'n ei thraddodi wrth yr allor

  • 6. Byd Rhyfeddol - Louis Armstrong
  • 7. Rhywbeth Dwl - Mark Kozelek
  • 8. Mae gennym ni Heno - Kenny Rogers
  • 9 . Un ac un- Evaluna Montaner
  • 10. Neithiwr breuddwydiais amdanoch - Kevin Johansen

  Yr areithiau

  Ffotograffydd Guillermo Duran

  Dyma ganeuon cefndir i'w hychwanegu at eich fideo, a fydd yn gosod yr olygfa ac yn cyd-fynd â'r atgofion hynny sy'n llawn cariad fel areithiau, llwncdestun a chwtsh gan ffrindiau a theulu.

  • un ar ddeg. Rhywle Yn Unig Rydyn Ni'n Ei Gwybod - Pedwarawd Llinynnol Fitamin
  • 12. Drychau - Justin Timberlake
  • 13. La vie en rose - Emily Watts
  • 14. Hafan - Michael Buble
  • 15. Disgyrchiant - John Mayer

  Gadewch i'r parti ddechrau!

  Altos del Paico

  Mae'r ail y maent yn newid o ramantiaeth i cumbia a beil yn werth recordio, a bydd y caneuon hyn yn berffaith i'w gosod i gerddoriaeth .

   > 16. Hebddoch chi - Avicii ft. Sandro Cavazza
  • 17. Anfonaf flodau atoch- Fonseca
  • 18. Cefais fy ngeni eto - Carlos Vives
  • 19. Pretty - Cabas
  • 20. Fy hoff berson - Río Roma

  Cerddoriaeth ar gyfer priodasau geeky

  Priodas

  Os nad ydych chi’n teimlo mor uniaethu â’r traciau sain mwy traddodiadol ar gyfer cerddorio fideos priodas a’ch bod chi’n rhywun sy’n caru ffilmiau Disney neu ffilmiau actol, beth am roi cynnig arni ? nodyn hwyliog i'ch fideo gyda rhai caneuon ffilm?

  • 21. The Avengers - London Music Works
  • 22. Seren Rhyfeloedd (Prif Thema) -John Williams
  • 23. Wedi gwirioni ar deimlad - Gwarcheidwaid yr Alaeth
  • 24. Allwch chi deimlo'r cariad heno - Elton John<11
  • 25. Byd Delfrydol - Jerry Velázques, Annie Rojas

  Caneuon yn Sbaeneg

  Ffotograffiaeth Ernesto Panatt

  Os ydych chi'n chwilio am ganeuon ar gyfer fideo priodas yn Sbaeneg , ni all y clasuron hyn fod ar goll o'ch rhestr.

  • 26. Rydych chi'n gwneud daioni i mi - Jorge Drexler
  • 27. Fel y bo'r angen - Francisca Valenzuela
  • 28. Cariad llwyr - Mon Laferte
  • 29 . Rydych chi - Café Tacvba
  • 30. Blodeugerdd - Shakira

  Er ei bod yn bwysig cael caneuon da ar gyfer eich fideo priodas, mae hefyd yn bwysig cynllunio bod yr holl eiliadau pwysig yn cael eu cofnodi. Cyn comisiynu'r fideo, nodwch y cerrig milltir hynny na ellir eu methu a pharatowch sgript fer i sicrhau nad oes yr un ohonynt yn cael eu gadael allan.

  Heb ffotograffydd o hyd? Gofynnwch am wybodaeth a phrisiau Ffotograffiaeth gan gwmnïau cyfagos Gofynnwch am brisiau nawr

  Evelyn Carpenter yw awdur y llyfr sy'n gwerthu orau, Y cyfan sydd ei angen arnoch ar gyfer eich priodas. Arweinlyfr Priodas. Mae hi wedi bod yn briod ers dros 25 mlynedd ac wedi helpu cyplau dirifedi i adeiladu priodasau llwyddiannus. Mae Evelyn yn siaradwr ac arbenigwr perthynas y mae galw mawr amdano, ac mae wedi cael sylw mewn amrywiol gyfryngau gan gynnwys Fox News, Huffington Post, a mwy.