Faint mae'n ei gostio i logi ffotograffydd?

 • Rhannu Hwn
Evelyn Carpenter

Estudio CC

Er bod y gwahanol wasanaethau yn bwysig wrth drefnu’r briodas, mae gan ffotograffiaeth werth arbennig. Ac y tu hwnt i'r hyn sy'n digwydd ar hyn o bryd, bydd y lluniau'n aros ac yn etifeddiaeth y diwrnod mawr hwnnw.

Trysor gwerthfawr a fydd yn mynd gyda nhw am weddill eu hoes ac, felly, ydyw yn hanfodol eu bod yn dewis y gweithwyr proffesiynol cywir. Y newyddion da yw y byddwch yn dod o hyd i ffotograffwyr ar gyfer pob cyllideb, sy'n addas i fodloni gofynion a chyflawni dymuniadau'r gwahanol barau.

Ffactorau sy'n dylanwadu

Ffotograffiaeth Ddogfennol Pablo Larenas<2

O ran dyfynnu ffotograffwyr byddant yn dod ar draws prisiau hynod amrywiol , a all eu drysu ar y dechrau. Dyna pam ei bod yn bwysig eich bod yn glir, ar y naill law, yr hyn yr ydych yn ei ddisgwyl gan y gwasanaeth ffotograffig; ond, ar y llaw arall, peidiwch â chau eich hun i ffwrdd i wrando ar yr hyn y mae pob gweithiwr proffesiynol yn ei gynnig. Efallai y byddant yn darganfod gwasanaeth nad oedd ganddynt mewn golwg, ond yn y pen draw yn ei hoffi.

Beth mae'r gwahanol werthoedd yn dibynnu arno? Y peth cyntaf i'w ystyried yw bod ffotograffwyr yn gweithio gyda phecynnau, yn amrywio o sylfaenol neu rhad, i Premiwm neu fwy cyflawn. Yn ogystal, mae'r prisiau'n amrywio yn ôl y tymor y cynhelir y briodas, yr oriau o sylw, y detholusrwydd (p'un a yw'n cynnwys digwyddiad arall ar yr un diwrnod ai peidio), nifer y bobl sy'n rhan o'r briodas.staff ac ansawdd yr offer.

Gwasanaethau a gynigir

Manuel Arteaga Photography

Y syniad o gynnig pecynnau yw fel y gall y cwpl ddewis yr un maent yn gweddu orau i'ch cyllideb a'ch gofynion. Y canlynol yw y prif wasanaethau a gynigir gan ffotograffwyr priodas yn eu gwahanol becynnau.

 • Ffotograffiaeth
 • Fideo
 • Sesiwn cyn priodi<11
 • Rhagolwg o'r briodferch a'r priodfab
 • Golwg gyntaf
 • Stori garu
 • Seremoni sylw/gwledd/parti
 • Recordiadau drone

Erick Muñoz

 • Bwth lluniau
 • Sesiwn ôl-briodas
 • Sbwriel y ffrog
 • Albwm corfforol gyda chydraniad uchel cydraniad lluniau
 • Albwm lleyg gwastad
 • Albwm digidol
 • Negatives
 • Blu-ray neu DVD gyda'r holl luniau
 • Fideos cyfryngau cymdeithasol

Amrediadau prisiau

Santiago Adonis Careaga

Byddwch yn gallu cyrchu pecynnau sylfaenol gan ddechrau ar $200,000, sydd ond yn cynnwys y sylw yn y seremoni a rhan o'r derbyniad, gyda chyfranogiad y ffotograffydd sengl. Yn wir, os ydych chi am arbed yr eitem hon, bydd bob amser yn fwy cyfleus llogi gweithiwr proffesiynol sy'n gweithio fesul awr ac nid fesul digwyddiad.

Yna, fe welwch brisiau sy'n amrywio rhwng $400,000 a $800,000 , gyda sylw helaethach a gwasanaethau eraill, megis rhagolwg o'r briodferch a delweddau trwy drôn. Ond hefydFe welwch gyflenwyr â phrisiau uwch, rhwng $1,000,000 a $1,500,000, sy'n darparu gwasanaeth cyflawn , gyda sesiynau cyn ac ar ôl priodas, fideos ac eitemau ychwanegol eraill, megis albymau wedi'u gwneud â llaw gyda mwy na 100 o luniau. Yn yr achosion hyn, mae'r tîm fel arfer yn cynnwys o leiaf ddau ffotograffydd, dau gynorthwyydd goleuo, fideograffydd a chynhyrchydd clyweled.

Gordaliadau

Ffotograffydd Guillermo Duran

Yn olaf, mae rhai eitemau a allai gynyddu gwerth y gwasanaeth, megis teithio i'r lleoliad, arlwyo neu ryw fath o oleuadau ychwanegol. Felly, mae'n hanfodol eu bod yn datrys eu holl amheuon cyn cau'r contract gyda'r ffotograffydd

Yn ogystal, yn achos gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio fesul awr, ymgynghorwch beth yw'r gwerth rhag ofn y bydd angen iddynt ei gwmpasu. oriau ychwanegol. Yn nodweddiadol maent yn codi tua $25,000 i $35,000 yr awr ychwanegol.

Er bod yr ystod rhwng $200,000 a $1,500,000 yn eang, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dod o hyd i ffotograffydd sy'n addas i chi. A'r peth pwysig, yn ogystal â gwerthuso'r cyllidebau'n fanwl, yw eu bod yn cadw'r darparwr hwn mewn pryd. Gobeithio, ymhlith y darparwyr cyntaf i'w llogi er mwyn peidio â rhedeg i unrhyw anghyfleustra, felly o leiaf 6 neu 4 mis ymlaen llaw, yn ddelfrydol mwy.

Rydym yn eich helpu i ddod o hyd i'r gweithwyr proffesiynol ffotograffiaeth gorau Gofyn am wybodaeth a phrisiauFfotograffiaeth i gwmnïau cyfagos Gofynnwch am wybodaeth

Evelyn Carpenter yw awdur y llyfr sy'n gwerthu orau, Y cyfan sydd ei angen arnoch ar gyfer eich priodas. Arweinlyfr Priodas. Mae hi wedi bod yn briod ers dros 25 mlynedd ac wedi helpu cyplau dirifedi i adeiladu priodasau llwyddiannus. Mae Evelyn yn siaradwr ac arbenigwr perthynas y mae galw mawr amdano, ac mae wedi cael sylw mewn amrywiol gyfryngau gan gynnwys Fox News, Huffington Post, a mwy.