DIY: bwrdd o Donuts i felysu eich gwledd

 • Rhannu Hwn
Evelyn Carpenter

Mae ganddyn nhw’r fodrwy ddyweddïo yn eu dwylo ac maen nhw eisoes wedi dweud y newyddion gwych wrth eu teulu a’u ffrindiau. Nawr mae'n ffaith: maen nhw'n priodi! A beth yw'r cam nesaf? Wel... trefnwch bopeth. Ond peidiwch â phoeni, gall meddwl am addurno priodas fod yn llawer mwy difyr nag yr ydych chi'n ei ddychmygu. Pa ffrog briodas neu siwt priodfab i ddewis? Mae ganddyn nhw amser a ffrindiau i'w helpu wrth chwilio. A'r wledd? Bydd yr eitem hon yn rhoi'r cyfle i chi ddod â'ch ochr fwyaf gourmet allan a synnu'ch gwesteion gyda chynigion gwreiddiol hyd yn oed ar gyfer y rhai mwyaf crefftus

Mae yna atebion, y peth pwysig yw mwynhau'r daith! Hyd yn oed os ydych chi'n hoffi crefftau, gallwch chi greu prosiect bach gyda'ch gilydd i roi tro mwy personol i'ch dathliad. Ydych chi'n un o'r cyplau sy'n methu byw heb siwgr? Yna dyma'ch cyfle i greu bwrdd toesen! Sut maen nhw'n ei ddarllen Mae'n hawdd ac yn flasus. Er na ellir eu temtio nes ei fod wedi ei orffen. Ydych chi eisiau gwybod sut i wneud hynny? Edrychwch ar y fideo hwn am y cam wrth gam nesaf.

Deunyddiau

>

Efallai ei fod braidd yn amlwg beth sydd ei angen arnoch; (ie, llawer o donuts), ond peidiwch ag anghofio'r manylion fel bod y paratoad yn effeithlon; fel hyn ni fyddant yn gwastraffu amser yn chwilio am eitemau allweddol:
 • Bwrdd pren. Mae'r maint yn dibynnu ar y dimensiynau yr ydych am ei roi iddo.
 • Ffyn pren10 cm
 • Glud cryf ychwanegol
 • Papur wedi'i argraffu gyda'r gair "Toesenni"
 • Pren mesur
 • Siswrn
 • Pensil plwm
 • Gum
 • Torrwr (torrwr cardbord)
 • Tâp gludiog (scotch)
 • Chwistrellu
 • Toesenni

Cam wrth gam

 • 1. Torrwch y tu mewn i'r llythrennau gyda'r torrwr neu'r siswrn. Byddwch yn amyneddgar er mwyn peidio â brifo'ch dwylo. Does dim byd yn eu rhuthro!

 • 2. Rhowch y papur gyda'r llythrennau wedi'u canoli ar frig y siart. Tapiwch ef i lawr i'w gadw yn ei le.

 • 3. Chwistrellwch a thynnu'r arwydd.

  4. Gyda'r pren mesur, cyfrifwch y pwyntiau lle byddwch chi'n rhoi'r toesenni ar y bwrdd. Rhaid i'r pwyntiau fod yn gyfartal, hynny yw, eu bod yr un pellter rhyngddynt. Ac maen nhw'n eu marcio â phensil.

 • 5. Cymerwch y ffyn a rhowch lud cryf ychwanegol ar un ochr.

 • 6. Unwaith y bydd y glud yn sych, rhowch y toesenni.

Gwneud! Nid yn unig y byddan nhw wedi mwynhau prynhawn difyr a choeth iawn, ond fe fyddan nhw wedi gwneud un o’r addurniadau priodas a fydd, maen nhw’n siŵr, yn cymryd mwy o ymadroddion serch o’r melysaf. Rydych chi'n gweld, gweithgaredd sydd ond yn dod â phethau cadarnhaol. Nawr mae'n amser meiddio!

Evelyn Carpenter yw awdur y llyfr sy'n gwerthu orau, Y cyfan sydd ei angen arnoch ar gyfer eich priodas. Arweinlyfr Priodas. Mae hi wedi bod yn briod ers dros 25 mlynedd ac wedi helpu cyplau dirifedi i adeiladu priodasau llwyddiannus. Mae Evelyn yn siaradwr ac arbenigwr perthynas y mae galw mawr amdano, ac mae wedi cael sylw mewn amrywiol gyfryngau gan gynnwys Fox News, Huffington Post, a mwy.