Beth yw pris modrwy ddyweddïo?

 • Rhannu Hwn
Evelyn Carpenter

Pamela Cavieres

Beth yw pris modrwy ddyweddïo? Waeth pwy fydd yn dewis y fodrwy ddyweddïo, mae'n gyfleus cael cyfeiriadau penodol cyn mynd i emwaith storfa. Yn wir, yr argymhelliad yw eu bod yn adolygu gwahanol gatalogau ac yn parchu cyllideb nad yw'n rhwystro trefniadaeth ddilynol y briodas

Ydw, ar gyfartaledd nid yw'r modrwyau dyweddio yn rhad, ond mae'r amrediadau yn eithaf eang. Yn ogystal, bydd yr ymdrech yn werth chweil, gan ei fod yn em symbolaidd iawn a fydd yn para am weddill eich oes. Os teimlwch ar goll cyn y dasg hon, fe welwch bwyntydd a fydd yn eich galluogi i arwain eich chwiliad.

  Amrediad prisiau cylchoedd ymgysylltu

  Torrealba Joyas

  Y peth cyntaf yw diffinio faint i'w wario ar y cylch dyweddio . Mae hyn, oherwydd y byddant yn dod o hyd i wahaniaethau pwysig mewn gwerthoedd, o $200,000 i $2,500,000 ar gyfartaledd.

  Mae'r gwahaniaethau yn gorwedd yn y metel, ond hefyd yn lefel cymhlethdod y cylch. Hynny yw, os yw'n llyfn, gyda band pen hanner, gyda rhinestones ar reilen, rhigolau yn y dyluniad, gosodiad befel neu osod tensiwn, ymhlith opsiynau eraill. Mewn trefn o'r drutaf i'r rhataf, fe welwch blatinwm, aur gwyn, aur melyn neu binc, ac arian. Sylwch y bydd prisiau cylch ymgysylltu yn amrywio yn dibynnu ar ycyflenwr a ddewiswyd, ei brofiad, ei waith a'i ddeunyddiau.

  Cylch ymgysylltu solitaire

  Magdalena Mualim Joyera

  Os oes cylch ymgysylltu nodweddiadol, ei fod yw'r fodrwy solitaire, sy'n cynnwys prif garreg wedi'i hymgorffori mewn modrwy fetel. Mae fel arfer yn ymgorffori diemwnt, er y gall hefyd fod yn garreg werthfawr neu led-werthfawr arall fel emrallt, amethyst, aquamarine neu rhuddem.

  Er enghraifft, modrwy aur gwyn clasurol gyda diemwnt canolog, toriad gwych , i'w gael am tua $700,000; tra bod yr un model hwnnw, mewn aur melyn, i'w gael o $550,000. Ond os ydyn nhw'n chwilio am un mwy moethus a chywrain, fel modrwy solitaire platinwm gyda saffir canolog a diemwntau yn ffinio ag ef, yna bydd yn rhaid iddyn nhw gragen allan swm yn dechrau ar $1,200,000.

  Modrwyau solitaire, fel arfer wedi'u gosod mewn stydiau, caniatáu i amlygu harddwch y garreg arweiniol a gwella ei maint.

  Cylchoedd ymgysylltu math band pen

  Artejoyero

  Mae galw mawr am y bandiau pen modrwyau hefyd ar gyfer cynigion priodas, yn gallu dod o hyd i opsiynau ar bob pris . Gall yr ystod fod rhwng $600,000 a $800,000, er enghraifft, os ydych chi eisiau model band aur gwyn 18K, wedi'i gymysgu â diemwntau a rhuddemau. Ac yn union fel yn achos loners, os yw'rcyllideb yn caniatáu, fe welwch ddyluniadau unigryw sy'n fwy na $ 1,500,000. Er enghraifft, dyma'r hyn y bydd yn ei gostio ar gyfartaledd ar gyfer cylch hanner band platinwm gydag emralltau a diemwntau. Wrth gwrs, bydd y gwerth bob amser yn dibynnu ar faint a maint y cerrig, yn ogystal â thrwch y metel bonheddig.

  Cylchoedd ymgysylltu vintage

  Joyas Diez

  Tueddiad arall mewn modrwyau dyweddio yw darnau wedi'u hysbrydoli gan vintage, sy'n ennyn swyn hen emwaith neu, yn wir, yn ddarnau o'r gorffennol. Maent i'r gwrthwyneb i emwaith minimol, gan eu bod yn tueddu i fod yn fodelau godidog a/neu gyda gemau lliw mawr.

  Faint i dalu amdanynt? Mae'r cyfan yn dibynnu ar y math o ddeunydd a dyluniad , ond gall fynd o $600,000 os dewiswch fodrwy aur melyn gyda diemwntau wedi'u gosod â phrong, gyda chyffyrddiad art deco. Neu, gan ddechrau ar $900,000 os yw'n well gennych fodrwyau aur gwyn gyda diemwntau a saffir canolog, er enghraifft, toriad Ascher ar raddfa fawr, mewn arddull fwy Fictoraidd. Ond mae aur rhosyn hefyd yn cael ei ddefnyddio'n helaeth wrth wneud modrwyau vintage, naill ai gyda diemwnt neu garreg gyfatebol, fel morganit. Er enghraifft, gellir dod o hyd i fodrwy aur rhosyn, gyda morganit wedi'i dorri gan Farquise a halo o ddiamwntau, o $800,000. Gan fod y cyfan yn dibynnu ar ble maen nhw'n ei brynu, gall y gwerth fod yn uwch neumân.

  Sut i arbed arian

  Pepe Garrido

  Os ydych am arbed arian wrth brynu'r fodrwy ymgysylltu , un opsiwn yw pwyso am gemwaith arian. Er enghraifft, byddant yn gallu cyrchu modrwyau arian minimalaidd, gydag un diemwnt 2.0mm (neu garreg arall), gan ddechrau ar $200,000. A hyd yn oed os ydych chi'n chwilio am fodelau mwy cywrain, fel band arian gyda chanolfan peridot a chrisialau Swarovski, fe allech chi ddod o hyd iddyn nhw am $280,000.

  Ond gall y gwerthoedd ostwng hyd yn oed yn fwy os rydych yn tueddu tuag at emwaith mewn metelau llai confensiynol , fel titaniwm, dur a thwngsten. Fe welwch fodrwyau yn y metelau hyn am brisiau o dan $100,000.

  Pwyntiau i'w hystyried

  Bugueiro Jewelry

  • Dewiswch gyflenwr sy'n gwarantu ansawdd cant y cant.
  • <15 Cynhwyswch eich tystysgrif dilysrwydd , yn ddelfrydol gwarant oes a gwasanaeth cynnal a chadw. Mae'r olaf yn gyffredinol yn cynnwys glanhau, caboli ac addasu gosodiadau unwaith y flwyddyn, fel bod y darn yn parhau i fod yn berffaith dros amser.

  Mae'r fodrwy ymgysylltu yn nodi cyn ac ar ôl yn y berthynas, felly ni ddylent gyfeiliorni y dewis. Mewn gwirionedd, agwedd arall i'w hystyried, yn ychwanegol at y pris, yw bod y gem yn gyfforddus i bwy bynnag fydd yn ei wisgo. Os ydych chi'n gweithio gyda'ch dwylo, er enghraifft, yr opsiwn gorau fydd modrwy fathband pen neu byddwch yn astud iawn i chwaeth y cwpl o ran gemwaith.

  Evelyn Carpenter yw awdur y llyfr sy'n gwerthu orau, Y cyfan sydd ei angen arnoch ar gyfer eich priodas. Arweinlyfr Priodas. Mae hi wedi bod yn briod ers dros 25 mlynedd ac wedi helpu cyplau dirifedi i adeiladu priodasau llwyddiannus. Mae Evelyn yn siaradwr ac arbenigwr perthynas y mae galw mawr amdano, ac mae wedi cael sylw mewn amrywiol gyfryngau gan gynnwys Fox News, Huffington Post, a mwy.