90 o ffrogiau gyda neckline cariad a fydd yn gwneud ichi syrthio mewn cariad

  • Rhannu Hwn
Evelyn Carpenter
31>81| Mae neckline cariad yn cael ei werthfawrogi'n fawr wrth ddewis ffrog briodas, gan ei fod yn opsiwn clasurol y mae llawer o briodferch yn ei betio. Nodweddion y neckline hwn, sy'n perthyn i'r grŵp strapless, yw ei siâp crwn ar y bronnau gyda "V" bach yn y canol, sydd gyda'i gilydd yn ffurfio dechrau calon. Mae ei siâp rhamantus a nodedig yn gwneud i'r priodferched sy'n ei wisgo edrych yn soffistigedig a chain ar yr un pryd. Rheswm arall pam mae'r wisgodd hon yn boblogaidd ymhlith priodferched yw oherwydd ei fod yn wisgodd mwy gwastad, gan ei fod yn edrych yn dda ar y rhan fwyaf o ferched, pa bynnag fath o frest sydd ganddynt. Hefyd, mae'n addas ar gyfer unrhyw steil gwallt priodasol. Am y rhesymau hyn a mwy, cyn belled ag y mae ffrogiau priodas 2019 yn y cwestiwn, byddwn yn parhau i weld y wisgodd benywaidd hon. Ydych chi'n chwilio am neckline cariad? Rydyn ni'n eich gwahodd i ddod o hyd iddo yn y detholiad rydyn ni'n ei gyflwyno i chi!

Gydag unrhyw arddull gwisg

Mae'r wisgodd hon yn addasu i bob toriad a steil o ffrogiau . Ar gyfer yYn gyffredinol, mae dylunwyr yn betio ar ei gyfuno â sgertiau tywysoges swmpus neu gyda môr-forynion synhwyraidd. Mae ffrogiau wedi'u torri'n Ymerodraeth hefyd yn edrych yn dda iawn, gan ddod â sensuality i fodel mor angylaidd. Heb os nac oni bai, mewn ffrog briodas gyda les mae'n gyfuniad buddugol, ac er ein bod wedi ei gweld o'r blaen, nid yw byth yn methu â gwneud argraff ar ffigwr y briodferch sy'n ei gwisgo.

Brodweithiau, ffabrigau ac ategolion

Cyflwynir y neckline cariad mewn gwahanol fathau o ffabrigau, megis les, tulle, chiffon neu sidan ac, yn yr un modd, gyda appliqués gleiniog, brodweithiau, gwregysau cain, gwregysau a draped ; neu, i'r gwrthwyneb, mewn ffrogiau priodas syml mewn ffabrigau llyfn a llyfn, yn llawn symudiad. Mae'r amrywiaeth o ffabrigau a gorffeniadau yn golygu, waeth beth fo'ch steil priodasol, rydych chi bob amser yn dod o hyd i ffrog gyda neckline cariad sy'n gweddu i chi.

Perffaith ar gyfer...

Mae'n steil gwisg hael iawn, gan ei fod yn weniaith gyda bron unrhyw fath o gorff . Os ydych chi'n ystyried gwisgo'r neckline hwn, dylech ystyried ei fod yn gosod y ffocws ar y penddelw , gan ei fod yn tynnu sylw ato, felly os mai'r hyn rydych chi'n edrych amdano yw cuddio'ch bronnau, efallai nad dyna'ch hun. arddull wisgodd . Ar y llaw arall, os ydych chi am amlygu a chynyddu cyfaint, mae'r wisgodd hon yn berffaith i chi. Mae hefyd yn neckline delfrydol i steilio'r wyneb a'r gwddf.gwddf , yn enwedig os caiff ei wisgo â steiliau gwallt a gasglwyd, gan gynyddu'r pellter rhwng y gwddf a'r wyneb. Gyda steiliau gwallt eraill y mae'n eu hategu'n dda iawn, mae'n cynnwys steiliau gwallt plethedig a gwallt rhydd, perffaith ar gyfer priodferched sy'n chwilio am olwg fwy hamddenol a chic.

Yng nghefn gwlad, yn y ddinas neu ar y traeth

Mae'r wisgodd hon yn addas ar gyfer pob math o briodasau , bydd popeth yn dibynnu ar ba fath o ffrog rydych chi'n ei gwisgo. Os mai priodas syml yw'ch delfryd, yn ystod y dydd ac ar y traeth neu'r cefn gwlad, gallwch wisgo ffrog briodas hippie chic sy'n llifo. Ar y llaw arall, os ydych yn meddwl am briodas fwy traddodiadol, byddwch yn edrych yn pelydru mewn ffrog briodas glasurol ar ffurf tywysoges. grŵp, ond gallwn hefyd ddod o hyd iddo wedi'i gefnogi gan deits tryloyw neu les tatŵ, lle maent yn edrych yn hardd a chain. Mae arddulliau eraill gyda llewys bach ar yr ysgwyddau neu gyda strapiau les neu gliter bach.

Bydd dewis y ffrog bob amser yn flaenoriaeth i briodferch, ond cofiwch fod yn rhaid i chi hefyd roi sylw i'r addurniadau ar gyfer y briodas sydd Rydych chi eisiau'r diwrnod hwnnw , thema sy'n cwmpasu llawer o bwyntiau, o fanylion fel y gacen briodas i drefniadau blodau.

Dal heb ffrog "El"? Gofynnwch am wybodaeth a phrisiau ffrogiau ac ategolion gan gwmnïau cyfagos Dewch o hyd iddo nawr

Evelyn Carpenter yw awdur y llyfr sy'n gwerthu orau, Y cyfan sydd ei angen arnoch ar gyfer eich priodas. Arweinlyfr Priodas. Mae hi wedi bod yn briod ers dros 25 mlynedd ac wedi helpu cyplau dirifedi i adeiladu priodasau llwyddiannus. Mae Evelyn yn siaradwr ac arbenigwr perthynas y mae galw mawr amdano, ac mae wedi cael sylw mewn amrywiol gyfryngau gan gynnwys Fox News, Huffington Post, a mwy.