65 Ffrogiau priodas dau ddarn: Dewch o hyd i'ch cydweddiad perffaith!

  • Rhannu Hwn
Evelyn Carpenter
2 11, 201431>>>

Mae dyluniadau dau ddarn yn gorchfygu gwragedd y dyfodol fwyfwy, nad ydynt yn fodlon dilyn tueddiadau na chadw at un arddull draddodiadol. Felly, os ydych chi'n hoffi arloesi o fodrwyau priodas i esgidiau a steil gwallt priodas, mae'n siŵr y byddwch chi'n dychmygu ffrog sy'n effeithio o bob ongl. Ydych chi eisoes wedi meddwl am wisgo set?

Os nad ydych yn mewnoli digon gyda'r cynnig hwn o hyd, yma fe welwch bopeth am ffrogiau priodas 2019 sy'n rhoi llawer i siarad amdanynt. Sylwch!

Y ffabrigau

Y peth cyntaf sy'n sefyll allan ymhlith y siwtiau cyfansawdd, yw'r cyfoeth o ffabrigau sy'n nodi'r creadigaethau modern a chwareus hyn yn arbennig.<69

Ac er bod y ffabrigau meddalaf, ysgafnaf a mwyaf cain , fel tulle, sidan, guipure ac organza, hefyd yn dod yn ôl yn gryf yn y darnau catalogau newydd mewn ffabrigau fel brocedau , brodwaith edau llaw, cerrig wedi'u inlaid a blodau mewn cerfwedd neu 3D.

Ymhellach, mae les Ffrangeg neu Chantilly ar ganol y llwyfan , hefydmegis plumeti Eidalaidd, mwslin sidan, crêp a georgette, ymhlith ffabrigau seren eraill y tymor.

Ac nid dyna'r cyfan, oherwydd mae gemau tryloywder yn cael eu hailadrodd dro ar ôl tro ymhlith casgliadau'r prif frandiau, tra bod yr effaith tatŵ ar y llewys, y cefn a'r neckline wedi dod yn hanfodol .

Sgertiau tywysoges ac A-lein

Wrth adolygu'r catalogau gyda ffrogiau priodas dau ddarn, mae'n amlwg mai sgertiau dywysoges a llinell-A yw ffefrynnau dylunwyr wrth weithio gyda'r arddull hon, megis Dyma achos Rosa Clará, Jesús Peiró ac Alma Novia .

Sgertiau llydan yw'r rhain , hyd yn oed XL a rhai â phocedi, sydd â llawer o ruffles ac, felly, yn rhoi cyfrol anorchfygol i'r cyfan.

Mewn gwirionedd, mae'r effaith anwedd hon yn hynod ddiddorol i'w gweld a hefyd yn gyffyrddus iawn i'w gwisgo, oherwydd maen nhw'n greadigaethau sy'n darparu hylifedd a symudiad ym mhob cam , yn ddelfrydol i'w cyferbynnu â steil gwallt cain a gasglwyd. Ydych chi'n chwilio am ffrog dau ddarn rhamantus a deniadol? Yna dewiswch un o'r sgertiau hyn gyda silwét tywysoges neu silwét llinell-A.

Topiau cnwd

Pa well cyflenwad i sgert lydan na top cnwd hardd a chyfforddus . Roeddem eisoes wedi ei weld mewn tymhorau blaenorol ac yn awr mae'n ôl fel rhan o'r dyluniadaugynau priodas dau ddarn.

Mae'r top cnwd yn ddilledyn ychydig yn ddadlennol wedi'i dorri'n uwch na'r canol, a wedi'i gyfuno â sgert hir fydd yn gwneud i chi edrych yn hamddenol, yn ffres ac yn llawen . Fe welwch dopiau cnwd math dillad isaf, gyda llewys hir, byr a thri chwarter, gydag effaith tatŵ a llewys les, ymhlith opsiynau eraill.

Mae Morilee, er enghraifft, yn cynnig dyluniad hardd gyda sgert tywysoges a thop cnwd gyda gleinwaith , V-wisgodd a strapiau. Delfrydol ar gyfer priodasau gyda thywydd braf! Ac mae dyluniad dau ddarn arall, gyda sgert syth a thop cnwd neckline bateau llewys , yn ymddangos ymhlith y creadigaethau mwyaf trawiadol gan Manu García ar gyfer y flwyddyn hon.

Nawr, os beth ydych chi'n edrych oherwydd mae ffrog briodas hippie chic wedi'i gwneud i fyny, yn Rosa Clará fe welwch sawl cynnig gyda bodysuit bandeau yn gynwysedig.

Rhith Cyrff

Ffrogiau dau ddarn, dim ond fel y siwtiau , maent yn ffordd o wneud gwahaniaeth , gan fetio ar arddull nad yw'n methu.

Dyma hefyd achos cyrff rhith , sy yn ddewis arall arall i gyd-fynd â'r sgertiau ac sy'n cael eu nodweddu'n arbennig gan y danteithrwydd yn eu manylion. Mae hyn oherwydd eu bod yn ymgorffori blodau edau-frodio a mewnosodiadau gleiniau sy'n asio gyda'r croen mewn necklines gydag effaith les tatŵ amlen.ruffles ac eraill mewn siffon gyda llawer o symudiad

Sgertiau gyda silwét môr-forwyn

Fodd bynnag, gan fod amrywiaeth yn y blas, mae hefyd yn bosibl dod o hyd i dau- mae darn yn dylunio darnau gyda sgertiau tynn gyda silwét môr-forwyn , yn ddelfrydol ar gyfer y priodferched hynny sy'n dymuno cyfnewid eu modrwyau arian wrth ddangos eu cromliniau.

Mae Lillian West, er enghraifft, yn betio ar yr arddull hon ac yn cynnig, ymhlith modelau eraill , gwisg dau ddarn gyda sgert fôr-forwyn, wedi'i gorffen mewn trên nodedig ac yng nghwmni top cnwd synhwyraidd gyda neckline ysgwydd wedi'i ostwng. Hyfrydwch go iawn!

Gallwch weld bod amlbwrpasedd ffrogiau priodas sy'n cynnwys bodis a sgert yn eu gwneud yn addas ar gyfer unrhyw fath o briodas. Darnau seren ar wahân sydd gyda'i gilydd yn llwyddiant ac y gallwch eu gwisgo ar eich diwrnod mawr ynghyd â rhai blethi pert ac esgidiau noethlymun cain. cwmnïau Gwiriwch brisiau

Evelyn Carpenter yw awdur y llyfr sy'n gwerthu orau, Y cyfan sydd ei angen arnoch ar gyfer eich priodas. Arweinlyfr Priodas. Mae hi wedi bod yn briod ers dros 25 mlynedd ac wedi helpu cyplau dirifedi i adeiladu priodasau llwyddiannus. Mae Evelyn yn siaradwr ac arbenigwr perthynas y mae galw mawr amdano, ac mae wedi cael sylw mewn amrywiol gyfryngau gan gynnwys Fox News, Huffington Post, a mwy.