30 ymadrodd nos da i fy nghariad

 • Rhannu Hwn
Evelyn Carpenter

Tabl cynnwys

Ffilmiau Bluesvi

Mae'r ffordd i briodas yn un o'r rhai harddaf y bydd yn rhaid iddynt fyw. O'r cynnig priodas ymlaen, mae'r broses yn llawn eiliadau unigryw ac emosiynol.

I gadw’r rhamant yn fyw ac i wneud y daith gerdded i lawr yr eil yn atgof braf, beth am ddweud ymadroddion nos da melys? Yn sicr bydd rhai ymadroddion serchog yn helpu'r nerfau i ddiflannu ac os bydd llun hardd yn cyd-fynd â nhw, llawer gwell!

Mwynhewch y llwyfan

Portreadu

Mae'n amlwg bod llawer o dasgau y mae'n rhaid iddynt eu gwneud. Felly, rhag i chi fod ag unrhyw amheuaeth am eich cariad, bydd ymadrodd hyfryd o gariad bob amser yn fwy na chroeso.

Nid oes rhaid iddo fod bob eiliad, ond efallai

6>anfon ymadroddion cariadus pan na allwch weld eich gilydd, dan fwy o straen nag arfer, neu'n syml pan fyddwch yn teimlo eich bod yn gweld eisiau'ch gilydd. Gallwch chi ddweud wrth eich gilydd yn bersonol cyn mynd i gysgu neu, os nad ydych chi'n byw gyda'ch gilydd eto, anfonwch ymadroddion cariad nos da hardd at eich gilydd trwy neges destun neu drwy rwydweithiau cymdeithasol.

Beth os byddan nhw'n ysgrifennu ychydig eiriau ar lun ciwt o'r ddau ohonyn nhw a'i adael ar y gobennydd? Mae croeso bob amser i neges cariad . Os na wyddoch beth i'w ddweud, dyma Ymadroddion nos da y byddwch yn sicr o'u caru.

 • 1. Meddyliwch amdanaf o'r blaencwsg, byddaf yn meddwl amdanat.
 • 2. Bob dydd yr wyf yn dy garu yn fwy na ddoe a llai nag yfory.
 • 3. Beth gorffwys a breuddwydio pethau hardd. Mor bert â chi.
 • 4. Fy niffiniad perffaith o gariad yw chi. Nos da.
 • 5. Diolch i chi am wneud y diwrnod hwn mor arbennig wrth eich ochr.
 • 6. Mwynhewch freuddwydion. Byddwch yn dawel eich meddwl y byddwch yn fy un i.
 • 7. Cysgwch yn dda a pheidiwch ag anghofio y byddaf bob amser wrth eich ochr.
 • 8. Ni allaf aros tan yfory i fod gyda chi eto.
 • 9. Rhaid imi ddweud nos da wrthych oherwydd gorau po gyntaf y gwnaf, y cynharaf y deffroaf gan feddwl am chi.
 • 10. Diolch am y diwrnod hudolus hwn, dim ond am fod gyda chi.
 • 11. Y peth gorau am fynd i'r gwely gyda'n gilydd yw gwybod y byddaf yn deffro wrth dy ochr yfory.
 • 12. Nid wyf yn hoffi dim mwy na gweld sut y daw'r dydd i ben a sylweddoli y byddaf yn deffro wrth eich ymyl.<10
 • 13. Os bydd gennych hunllefau, byddaf yno i'ch cysuro.
 • 14. Dywedaf wrthych hyd yfory, ond mi fe'ch gwelaf eto yn fy mreuddwydion.

12> Glav

 • 15. Yr ydych yn gwneuthur fy holl ddyddiau yn hynod yn ddieithriad.
 • 16. Dydw i ddim eisiau chwarae rhan gyda chi, dwi'n teimlo fy mod i angen chi yn barod. dydd gyda'ch gwên.
 • 18. Wedi breuddwydion yr un mor felys â
 • 19. Gad i mi edrych allan dy ffenest heno i weld sut mae angel yn cysgu.
 • 20. Bob nos edrychaf ar y ffurfafen ac yr wyf yn meddwl ein cariad yw bod anfeidrol. Cael breuddwydion melys.
 • 21. Gorffwyswch yn dda, y mae diwrnod newydd yn ein disgwyl yfory i fod yn hapus.
 • 22. Yn fy mreuddwydion byddaf gofala am dy un di a chyda chusan byddaf yn dy ddeffro cyn y wawr.
 • 23. Mae'r dyddiau wrth eich ochr chi'r gorau o'm bywyd ac ni allaf eu gorffen heb ddymuno seibiant da ichi. Boed i'ch breuddwydion fod yr harddaf heno.
 • 24. Rwy'n ddiolchgar am gael hyd i chi ar fy ffordd a chael eich cariad fel fy unig dynged.
 • >25. Dymunaf i chwi orffwyso yn dda, a bod yr angylion bychain yn gofalu amdanoch tra byddwch yn cysgu.
 • 26. Gofyn i'r lleuad faint yr wyf yn dy garu di, oherwydd y mae hi. tyst o'r nosweithiau a dreuliais heb gysgu o'r blaen i gael dy gariad.
 • 27. Breuddwydion melys i'r sawl sy'n gwneud fy mywyd mor felys.
 • 28. Nid oes nos mor hir, sy'n atal yr haul rhag rhoi gwawr newydd i ti o'm hochr. breuddwydiwch bob nos.
 • 30 . Y mae'r lleuad yn gwylltio a'r sêr yn eiddigeddus, oherwydd bob nos ti yw'r prydferthaf.

Pa mor bwysig ydyw mynegi teimladau yn agored, yn enwedig ar adegau pan fo cyfathrebu yn fwyfwy oer ac amhersonol. Yr un modd, traMaent yn parhau tanddwr yn y paratoadau, byth yn rhoi'r gorau i roi ei gilydd cusan tendr ac ymadroddion noson dda rhamantus.

Evelyn Carpenter yw awdur y llyfr sy'n gwerthu orau, Y cyfan sydd ei angen arnoch ar gyfer eich priodas. Arweinlyfr Priodas. Mae hi wedi bod yn briod ers dros 25 mlynedd ac wedi helpu cyplau dirifedi i adeiladu priodasau llwyddiannus. Mae Evelyn yn siaradwr ac arbenigwr perthynas y mae galw mawr amdano, ac mae wedi cael sylw mewn amrywiol gyfryngau gan gynnwys Fox News, Huffington Post, a mwy.