30 o ganeuon ar gyfer eich noson briodas

 • Rhannu Hwn
Evelyn Carpenter

Ffotograffiaeth ChrisP

Fron mor bwysig â lleoliad y modrwyau priodas fydd eich noson briodas, gan y bydd yn nodi dechrau eich bywyd priodasol ac felly yn cael ei thrysori am byth.

Felly, dylent ei gynllunio gyda'r un ymroddiad ag y maent yn ei roi yn yr addurn ar gyfer priodas neu i ddewis yr ymadroddion cariad y byddant yn eu datgan yn eu haddunedau priodas. Ac er mai dim ond ychydig oriau fydd hi, bydd y lle a'r dillad a'r gerddoriaeth yn chwarae rhan drosgynnol. Yn enwedig yr olaf, gan y bydd yn dod yn drac sain noson ddiguro. Yma rydym yn gadael rhestr i chi gyda 30 o ganeuon i wrando ar y noson arbennig honno.

Traciau synhwyraidd

A Tale of Light

Os am ​​greu ffafriol amgylchedd i ryddhau'r angerdd, bydd y caneuon a ddewisant yn eu rhestr chwarae yn ddarn allweddol. Ac ar ôl ymlacio ar eu pen eu hunain o'r diwedd a chodi eu sbectol briodas i dostio eto, ni fydd y gerddoriaeth yn cymryd llawer o amser i ddod i rym os byddant yn dewis y traciau cywir.

Alawon rhamantus , ond yn arbennig o synhwyrus , a fydd yn eich annog i sibrwd ymadroddion hyfryd o gariad i ddechrau paratoi'r awyrgylch.

Os oes angen ysbrydoliaeth arnoch, dyma rhestr o ganeuon boeth yn ôl gwahanol gyfnodau ac arddulliau.

 • 1. Wedi'i ennill - Y Penwythnos
 • 2. Gorilla - Bruno Mars
 • 3. Ydw i eisiau gwybod? -Arctic Monkeys
 • 4. Sibrwd diofal - George Michael
 • 5. Dim cariad cyffredin- Sade
 • 6. Gêm ddrwg - Chris Isaac
 • 7. Rwy'n perthyn i chi - Lenny Kravitz
 • 8. Teimlo'n dda - Michael Bublé
 • 9. Rwy'n teimlo eich bod chi - Depeche Mode
 • 10. Mae hi fel y gwynt - Patrick Swayze
 • 11. Cymerwch fy anadl i ffwrdd - Berlin
 • 12. Peidiwch byth â rhoi'r ffidil yn y to - Barry White
 • 13. Ai cariad yw hwn? -Neidr wen
 • 14. Stopio - Sam Brown
 • 15. Dal i gael y felan - Gary Moore

Traciau rhamantus

ChrisP Photography

Gan y byddwch chi'n mynd trwy wahanol adegau ar noson eich priodas, mae'n hefyd yn bwysig cael rhestr o ganeuon rhamantus wrth law ar ôl y weithred. A dyma, ar ôl torri'r deisen briodas, mae'n siŵr y bydd ganddyn nhw lawer i siarad amdano a beth well os gwnânt hynny gan gofleidio mwynhau baled, ac wrth ystyried y modrwyau aur ar eu bysedd.

A ydych chi angen syniadau? Edrychwch ar y trawiadau hyn o ddoe a heddiw sy'n codi rhamant o'r perfedd.

  11>16. Deuawd perffaith - Ed Sheeran tr. Beyonce
 • 17. Gwnewch i chi deimlo fy nghariad - Adele
 • 18. Wna i ddim rhoi'r ffidil yn y to - Jason Mraz
 • 19. Pan oedden ni'n ifanc - Adele
 • 20. Chi yw'r rheswm - Calum Scott
 • 21. Os nad ydych yn fy adnabod erbyn hyn - Simply Red
 • 22. Trwy'r Barricades - Bale Spandau
 • 23. Rydw i eisiau gwybod beth yw cariad -Tramor
 • 24. Gwely rhosod - Bon Jovi
 • 25. Mwy na geiriau - Eithafol
 • 26. Hi - Elvis Costello
 • 27. Capten ei chalon - Dwbl
 • 28. Methu helpu cwympo mewn cariad - Elvis Presley
 • 29. A dwi'n ei charu hi - Y Beatles
 • 30. Pa mor ddwfn yw eich dyfnder - Bee Gees

Er bod y wledd, y chwilio am y ffrog briodas neu ddewis yr addurniadau priodas yn cymryd rhan fawr o'ch amser wrth baratoi'r dathliad, peidiwch ag anghofio hynny mae noson y priodasau hefyd yn hanfodol. Yn wir, mae ei gynllunio fel y dylai fod yn haeddu'r holl sylw ac eitem ar wahân.

Rydym yn eich helpu i ddod o hyd i'r cerddorion a'r DJs gorau ar gyfer eich priodas Gofynnwch am wybodaeth a phrisiau Cerddoriaeth gan gwmnïau cyfagos Gofynnwch am wybodaeth

Evelyn Carpenter yw awdur y llyfr sy'n gwerthu orau, Y cyfan sydd ei angen arnoch ar gyfer eich priodas. Arweinlyfr Priodas. Mae hi wedi bod yn briod ers dros 25 mlynedd ac wedi helpu cyplau dirifedi i adeiladu priodasau llwyddiannus. Mae Evelyn yn siaradwr ac arbenigwr perthynas y mae galw mawr amdano, ac mae wedi cael sylw mewn amrywiol gyfryngau gan gynnwys Fox News, Huffington Post, a mwy.